Garanţiile şi politica de retur DREAMLAND STUDIO nu afectează în niciun mod drepturile legale ale consumatorilor persoane fizice, aşa cum sunt stabilite prin dispoziţiile Legii nr. 449/2003 din 12/11/2003. DREAMLAND STUDIO se angajează să garanteze conformitatea bunurilor achiziţionate.
 
Conform prevederilor legale, consumatorii (într-un termen de 2 ani la mobilier si 10, respectiv 15 ani la saltele), de la livrarea produsului, vor avea dreptul:
 
• să ceară repararea produsului sau înlocuirea acestuia, fără plată, într-o perioadă de timp rezonabilă ce nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care a fost adusă la cunoştinţă lipsa conformităţii, cu excepţia situaţiei când această măsura este imposibilă (dacă nu se pot asigura produse identice pentru înlocuire) sau disproporţionată (dacă impune costuri nerezonabile vânzătorului);
• să ceară reducerea corespunzătoare a preţului sau rezoluţiunea contractului în cazul în care nu beneficiază de repararea, înlocuirea produsului sau măsurile reparatorii nu au fost luate într-o perioadă rezonabilă. Rezoluţiunea nu este posibilă dacă lipsa conformităţii este minoră.
Aceste drepturi nu aduc atingere prevederilor Codului Civil cu privire la răspunderea pentru vicii ascunse. Noi oferim această garanţie pentru că avem încredere în produsele noastre. Prin urmare, defectele de fabricaţie (arcuri rupte sau suprafaţa saltelei denivelată) găsit la produsele DREAMLAND STUDIO este acoperit de serviciul de garanţie.
 
LA SALTELE GARANŢIA OFERITĂ ESTE INTEGRALĂ ŞI NU SE CALCULEAZĂ REDUCERI PROCENTUALE!
 
Consumatorul trebuie să primească, în scris sau pe un alt suport durabil la dispoziţia sa şi la care are acces, în timp util, în perioada executării contractului şi până cel mai târziu în momentul livrării, următoarele:
   a) în cazul bunurilor care nu sunt destinate livrărilor către terţi, confirmarea informaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), dacă acestea nu au fost transmise, în condiţiile prevăzute la alin. (1), înainte de încheierea contractului;
   b) condiţiile şi modalităţile de exercitare a dreptului de denunţare unilaterală, pentru cazurile prevăzute în prezenta ordonanţă, sub forma clauzei următoare: "Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului", redactată cu caractere îngroşate. În cazul omiterii acestei clauze, produsul sau serviciul este considerat livrat fără cerere de comandă din partea consumatorului, conform prevederilor art. 14;
   c) sediul, numărul de telefon/fax, precum şi adresa de e-mail ale comerciantului, la care consumatorul poate să-şi prezinte reclamaţiile;
   d) informaţiile privind service-ul postvânzare şi garanţiile oferite;
   e) condiţiile de denunţare unilaterală a contractului, atunci când acesta are o durată nedeterminată sau o durată mai mare de un an.
   (2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d) şi e) nu se aplică în cazul serviciilor a căror execuţie este realizată cu ajutorul unei tehnici de comunicaţie la distanţă, dacă aceste servicii sunt furnizate o singură dată şi facturarea lor este efectuată de operatorul de comunicaţie.
 
   Art. 5. - Dacă părţile nu au convenit altfel, momentul încheierii contractului la distanţă îl constituie momentul primirii mesajului de confirmare de către consumator, referitor la comanda sa.
   Art. 6. - Dispoziţiile prezentei ordonanţe nu se aplică:
   a) contractelor la distanţă privind serviciile financiare, reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare, aprobată prin Legea nr. 399/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
   b) contractelor încheiate prin intermediul distribuitoarelor automate sau în localurile comerciale automatizate;
   c) contractelor încheiate cu operatorii de telecomunicaţii în scopul utilizării telefoanelor publice;
   d) contractelor încheiate pentru construirea şi vânzarea de bunuri imobiliare sau care se referă la alte drepturi privind bunuri imobiliare, cu excepţia contractelor de închiriere;
   e) contractelor încheiate în cadrul vânzărilor la licitaţie.
 
Conform prevederilor art. 2 pct. a din Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora şi ale art. 2 pct. 2 din Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorului, prezentele condiţii aferente garanţiilor oferite produselor vândute de firma DREAMLAND STUDIO se aplică NUMAI CONSUMATORILOR PERSOANE FIZICE SAU GRUPURI DE PERSOANE FIZICE care cumpără, dobândesc, utilizează sau consumă produse în afara activităţii lor profesionale sau comerciale.
Prezenta garanţie reprezintă certitudinea calităţii unui produs şi se aplică oricărui produs DREAMLAND STUDIO achiziţionat în România.
 
Garanţia oferită de DREAMLAND STUDIO are ca scop: 
Repararea sau înlocuirea fără nici un cost suplimentar a unui produs, dacă se constată o lipsă de conformitate, un defect de fabricaţie sau de material. Returnarea contravalorii se face numai dacă produsul nu poate fi reparat sau înlocuit.
 
Nota Bene:
Repararea sau înlocuirea se face pentru defecte găsite la/pe materialul din care este confecţionat produsul sau orice defect de execuţie, în momentul în care se desface pachetul şi dacă produsul se află în perioada de garanţie.
 
Cheltuielile de transport aferente trimiterii produsului defect vor fi suportate integral de catre Vanzator (pentru produsele ce se incadreaza in garantia producatorului. Trimiterea produselor defecte se face DUPA ANUNTAREA PREALABILA A UNUI REPREZENTANT AL VANZATORULUI, specificand EXACT care este DEFECTUL CONSTATAT. Defectele VIZIBILE se reclama in momentul efectuarii receptiei. Prin DEFECT VIZIBIL se intelege orice defect care poate fi depistat prin simpla examinare a produsului.
 
Termeni şi condiţii generale:
Pentru a beneficia de termenii şi condiţiile garanţiei produselor DREAMLAND STUDIO, trebuie să ţineţi cont de următoarele aspecte: 
 
1. Magazinul DREAMLAND STUDIO oferă aceste garanţii produselor destinate a fi folosite în mod obişnuit, în condiţii normale.
 
Condiţii în care garanţia devine inaplicabilă sau nulă:
 
• Garanţia nu se acordă produselor depozitate sau asamblate incorect, folosite inadecvat sau în alte scopuri, alterate sau curăţate prin metode improprii sau cu substanţe neadecvate. Garanţia nu acoperă uzura normală a produsului, 
tăieturi, incendierea, deteriorarea, furtul, decolorarea produsului sau a unor părţi componente în urma expunerii la soare sau la o altă sursă puternică de căldură sau în urma contactului cu apa, vopsirea produsului de către client, deteriorări ale produsului în urma unor calamităţi, ruperea sau zgârierea produsului ca urmare a lovirii sale, defecte produse de depozitarea în condiţii de umiditate, curăţarea cu substanţe neadecvate;
 
• La saltele mucegăite - care se datorează faptului că nu au fost folosite pe suport bine ventilat (saltelele pot fi folosite numai pe somiere flexibile, sau pe scânduri cu distanţă de 4-5 cm între ele)
• Spargerea, zgârierea şi ciobirea produselor din sticlă, materiale casante, oglindă;
• Folosirea produsului în regim industrial, în locuri publice sau în scopuri profesionale fără acordul companiei DREAMLAND STUDIO;
• Intervenţia, repararea sau modificarea produsului (debitare, găurire, vopsire, lipirea altor repere).
 
2. Garanţia este valabilă începând cu data cumpărării produsului.
 
Durata garanţiei:
Garanţia generală este de 2 ani pentru mobilier, textile şi accesorii şi 10, respectiv 15 ani pentru saltele. Condiţiile garanţiei sunt stabilite ţinând cont de faptul că produsul se va uza de-a lungul anilor în condiţii normale.  LA SALTELE GARANŢIA ESTE INTEGRALĂ.
IMPORTANT: Pentru a beneficia de garanţie, trebuie să prezentaţi bonul de casă sau factura fiscală a produsului cumpărat.
Garanţia este obligatorie din punct de vedere juridic pentru ofertant, în condiţiile specificate în declaraţiile referitoare la garanţie şi în publicitatea aferentă.
Garanţia trebuie să cuprindă menţiuni cu privire la drepturile conferite prin lege consumatorului şi să ateste în mod clar că aceste drepturi nu sunt afectate prin garanţia oferită.
Garanţia trebuie să precizeze elementele de identificare a produsului, termenul de garanţie, durata medie de utilizare, modalităţile de asigurare a garanţiei - întreţinere, reparare, înlocuire şi termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea şi adresa vânzătorului şi ale unităţii specializate de service.
Garanţia trebuie redactată în termeni simpli şi uşor de înţeles.
La cererea consumatorului garanţia va fi oferită în scris sau pe orice alt suport durabil, disponibil şi accesibil acestuia.
În cazul în care garanţia nu respectă prevederile alin. (1) şi ale art. 20, valabilitatea acesteia nu este afectată, consumatorul având dreptul de a solicita vânzătorului îndeplinirea condiţiilor incluse în declaraţiile referitoare la garanţie.
Clauzele contractuale sau înţelegerile încheiate între vânzător şi consumator înainte ca lipsa de conformitate să fie cunoscută de consumator şi comunicată vânzătorului, care limitează sau înlătură, direct ori indirect, drepturile consumatorului prevăzute de prezenta lege, sunt nule de drept.
În cazul produselor folosite, consumatorul şi vânzătorul pot conveni reducerea termenului prevăzut la art. 16, dar nu la mai puţin de un an de la data livrării produsului.